odonoghues:

odonoghues:

Thor: *breathes*
me: (๑♡3♡๑)ノ*:・゚✧