chrishemsworthgifs:

chrishemsworthgifs:

They said no human can train in this heat. But I’m not a human, I’m a lizard, an Australian lizard.